۷ مطلب

آیا می‌دانستید که برخی از میمون‌های #ژاپنی قادر به #خرید #خوراکی با استفاده از#سکه هایی که پیدا می‌کنند هستند؟

آیا این گونه از میمون‌ها در حال تکامل مغزی هستند یا صرفاً این عمل را از انسان‌ها یاد گرفته و #تقلید می‌کنند؟

زبان ژاپنی یاد بگیرید خانه رایگان در ژاپن بگیرید

یکی از امتیازات جالب و عجیب کشور ژاپن برای #دانشجویان مقیم دراین کشور این است که هرفردی به زبان ژاپنی مسلط باشد و #ژاپنی نباشد از طرف #دولت #خانه‌ای #رایگان می‌گیرد.

«افسانه ژاپونیِ #پوینچیانا» 🎎🌑

طبق این #افسانه استرالیایی یک زن جوان توسط یک ماهیگیر #ژاپنی مورد #تجاوز قرار می‌گیرد. زمانی که او متوجه می‌شود که #حامله است ترسیده و خودش را از یک #درخت «پوینچیانا» حلق آویز می‌کند. از آن زمان #روح او به عنوان یک زن زیبا برای مردان در آن منطقه ظاهر می‌شود. اما …