۸ مطلب

تعلق گرفتن کارت‌های اعتباری‌ ۳۰۰ هزار تومانی به افرادی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دارند.

سخنگوی هیأت رئیسه #مجلس:

بر اساس بسته حمایتی #دولت، #کارت اعتباری‌های ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون نفر و در واقع کسانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دارند تعلق می‌گیرد.