۴ مطلب

امکان ساخت چند کانال برای هر کاربر وجود دارد؟

در حال حاضر امکان ساخت ۲۰ کانال توسط هر حساب کاربری وجود دارد. به منظور جلوگیری از اسپم محدودیت‌هایی به صورت روزانه برای ساخت کانال در نظر گرفته شده است.

در صورت نیاز به داشتن بیش از ۲۰ کانال می‌توانید یک حساب کاربری تازه بسازید و توسط آن بقیه کانال‌های …