۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند اثر #کلاریسا_پینکولا_استس

داشتن دوست یا عاشقی که به شما به صورت موجود زنده‌ای در حال رشد نگاه کند،

درست مثل درختی که از دل خاک سربرآورده،

یا گلدان سرسبز در خانه، …