۱ مطلب

یوهان ماریا فارینا سازنده ادوکلن

یوهان ماریا #فارینا عطار و ایتالیایی‌تبار اهل #کلن آلمان بود. او سازنده نخستین #ادوکلن است.

در یکی از روزهای سال ۱۷۰۹ میلادی، فارینا به برادرش می‌نویسد: «من #عطری یافته‌ام که مرا یاد صبحی بهاری در ایتالیا می‌اندازد. عطری مثل عطر نرگس‌های کوهی پس از باران. این عطر روح …