۴ مطلب

همانند بسیاری از نقاط دنیا کوییدیچ اصلی‌ترین رشته ورزشی #جادوگران #ایرانی است. این ورزش در دهه ۶۰ میلادی و هم زمان با رشد کوییدیچ در اروپا در ایران محبوب شد. گفته می‌شود که نخستین کوییدیچ بازان ایرانی گیلک‌هایی بودند که به واسطه ارتباط نزدیک با #اروپا این #ورزش را یاد گرفته و بعدها به سایرین آموزش …

همانند بسیاری از نقاط دنیا کوییدیچ اصلی‌ترین رشته ورزشی جادوگران ایرانی است. این ورزش در دهه ۶۰ میلادی و هم زمان با رشد کوییدیچ در اروپا در #ایران محبوب شد. گفته می‌شود که نخستین کوییدیچ بازان ایرانی گیلک‌هایی بودند که به واسطه ارتباط نزدیک با #اروپا این #ورزش را یاد گرفته و بعدها به سایرین آموزش …

آیا در مورد #تاریخچه بازی کوییدیچ در ایران چیزی می‌دانید؟

مطلب خوبی از کانال بلاگرامی آرما در مورد تاریخچه #کوییدیچ در #ایران به مناسبت حضور تیم ملی کوییدیچ ایران در جام جهانی #روسیه منتظر شده است که می‌توانید آن را در اینجا مطالعه کنید:

https://blogram.me/Arma/G6mry