#گرگ

کلاغ‌ها و گرگ‌ها

کلاغ‌ها و گرگ‌ها برای غذا خوردن همکاری می‌کنند.

کلاغ‌ها وقتی جسد حیوانی را می‌بینند با سروصدای خود، گرگ‌ها را به محل می‌کشانند تا جسد را بدرند و خودشان هم بتوانند از گوشت آن استفاده کنند.

اصطلاح غلط گرگ باران دیده!

شکل درست این اصطلاح «گرگ بالان» دیده است و معنی بالان، دام و تله مخصوص #گرگ است.

گرگی که چند بار از دشواری و خطر بالان نجات یافته باشد، پختگی و آزمودگی لازم را در شکار پیدا کرده‌است.

افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز آنانی هستند که با اندیشه‌های عاقلانه از همه دشواری‌ها …