۱ مطلب

تفاوت "رک" بودن و "بیشعور" بودن!

همه نیاز داریم این رو ‌بدونیم.

#رک یا Frank به معنای ابراز نظر شخصی در مورد مسائلی که مربوط به خود ما می‌شود، است.

مثلا من بستنی دوست ندارم و این موضوع رو به صراحت بازگو می‌کنم.

یا دوستی از من می‌پرسد میای بریم بیرون؟ به‌راحتی می‌گویم نه، الان حوصله ندارم. …