۲ مطلب

28 اردیبهشت

🌹 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

ایشان فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و شاعر قرن پنجم هجری قمری/ قرن دوازدهم میلادی است. شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ابوعلی سینا پرداخت

از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به …