۲ مطلب

لیلی کالینز هنرمندی خطرناک!

خطرناک‌ترین هنرمند مشهور در #اینترنت لیلی کالینز است.

تایپ کردن نامش در #گوگل یا #بینگ یا #یاهو ۱۴.۵% خطر آلوده شدن سیستم به #ویروس را دارد.

هکرها از مشهور بودن نامش برای #هک استفاده می‌کنند...!

کلمه یاهو (Yahoo) اولین بار کجا به‌کار برده شد؟

کلمه «Yahoo» اولین بار در كتاب «سفرهای گالیور» به معنی کسی كه رفتار زننده دارد به کار رفت!

«جری یانگ» و «دیوید فیلو» مؤسسان #یاهو (Yahoo) برای شرکت این کلمه را انتخاب کردند به تصور اینکه خود اینگونه‌اند!😁