۳ مطلب

انسان‌های باستانی با جمجمه‌های بلند و کشیده

برخی معتقدند که گونه‌ای از انسان‌های باستانی با سرهای کشیده وجود داشته‌اند. آنها کاملا #انسان نبودند. آنها بسیار هوشمند بودند. این گونه از انسان‌ها توانستند از عصر #یخبندان نجات یابند. آنها دارای جمجمه‌های بلند و کشیده‌ای هستند. و در طول تاریخ تصاویر …