۱ مطلب

#یزدان_عشیری مدیرکل روابط عمومی #سازمان_سینمایی شد

یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی متن حکم مدیر کل جدید روابط عمومی سازمان سینمایی که از سوی محمد خزاعی معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی صادر شده به …