۱ مطلب

آبشاری که آب آن اشیا را به سنگ تبدیل می‌کند!

تبدیل شدن آدم‌ها و یا اشیا به #سنگ، همیشه از مسایلی بوده است که در افسانه‌ها و باورهای مردم در بعضی از فرهنگ‌ها وجود داشته است. اما جالب است بدانید تبدیل شدن اشیا به سنگ، صرفا یک خرافات نیست و در واقعیت اتفاق می‌افتد.

در سال های گذشته، میلیون ها نفر برای …