۲ مطلب

می گيلان....

در آن هنگام تازيان ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ از #ايران تا #ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ و به ﺭﻭﺩ ﻟﻮﺍﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﮔﯿﻼنی‌ها ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩند. ﻣﺮﺩﻡ #ﮔﯿﻼﻥ ﻣﺪت‌ها ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺁﯾﯿﻦ ايرانی ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩند...

آمده است حجاج تازی به فرستاده ديلمی گيلانشاه نقشه‌ای از گيلان را نشان داده و می‌گويد: …