۴ مطلب

♦️آدرس اینترنتی جدید برای جاماندگان «بسته حمایتی»

🔹آن دسته از افرادی که طی هفته‌های گذشته درخواست بازنگری در وضعیت دریافت سبد حمایتی کالا کرده‌اند و از طریق کدهای دستوری #8*1420* و #8*142* اقدام به ثبت نام برای بررسی وضعیت دریافتی سبد حمایتی خود کرده‌اند، از امروز می‌توانند با ورود به سایت …

🔰10 American Slang Words You Need to Know (Part 2)

#6. Babe (noun)

✍🏾Babe (noun) means an attractive person, especially a young woman. If you refer to someone as a babe, it means that you think they’re hot and attractive. …