۳ مطلب

جناب آقای سیمون آمان قهرمان اسکی جهان( #milad)

شما ک اینقد بانمک و خوشمزه هستی چرا خیارای مارو تحویل نمیگیری برادر؟

چرا ندیده ردشون میکنی؟

یکی از خیارارو بگیر بمال ب خودت تا حجم نمکت کم شه،چشت میزننا!

قبلا تو کانال گفتم ک چقد دس ب اسکیت عالیه …