۱ مطلب

اندیکاسیون #متفورمین در #دیابتِ-بارداری

🔸با بررسی مطالعاتی که به مقایسه ی داروهای ضد دیابت خوراکی و #انسولین در دیابت بارداری پرداخته اند، می توان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد موثر هستند.

🔸سازمان غذا و داروی امریکا(#FDA) درمان خوراکی را برای دیابت بارداری تصویب نکرده است و انجمن دیابت امریکا …