۷۶ مطلب

این شب نامه رو دیشب هوادارای وستهم قبل از شروع بازی با چلسی تو استادیومشون بین هواداراشون پخش کردند :دی

جا داره تشکر کنم از این کله سفیدا "به اوباش ارازل لندن می گند کله سفید" که نمی ذارند اصل و عَلَم ـه #فوتبال انگلیس "هولیگانیسم" زمین بمونه واقعا :دی

گرچه عمده تنش وستهمی ها با میلوالی هاست ولی …

جا داره جایزه جاکش ترین داور قرن اخیر (البته بعد از جناب قهرمانی) رو هم تقدیم اقای احمد صالحی کنیم.

آه هوادارا دامنتو خواهد گرفت اقای صالحی، همونطور که دامن خیلیا رو گرفت.

#ALi

@Footbaliha