#amirzukic

۲۳ مطلب

اوتمار هیتسفلد:" اگر بخواهم به نوه ام یک فرد را معرفی کنم که او را اسطوره زندگی اش خطاب کند قطعا فیلیپ لام خواهد بود.

او بسیار آرام و باشخصیت است و البته فوقالعاده باهوش"

#AmirZukic

۱۱ ژوئن ۱۹۵۶ (۶۰ سال پیش در چنین روزی)

منچسترسیتی با کاپیتانیِ سنگربان افسانه ایش که در دقیقه ۶۷ با ضربه محکم زانوی چپ جو هئیس از ناحیه گردن دچار آسیب دیدگی شدید شده بود، بر بریمنگهام غلبه میکنه و قهرمان قدیمی ترین جام دنیا (FA Cup) میشه

#AmirZukic

۱۱ ژوئن ۲۰۰۷

برت تراوتمان همان پسرک شجاع آلمانی، همان زندانی، همان فردی که هزاران هزار نفر بر علیهش تظاهرات کردن به عنوان بزرگترین بازیکن تاریخ باشگاه سیتی انتخاب میشود و توسط ملکه الیزابت دوم مدال لیاقت و مدال افتخار دریافت میکند

#AmirZukic