۶ مطلب

اینوریا میگفتن خلیج ع.ر.ب.ی

اونوریا میگفتن سیکیم ت.ر.ک

ولی وقتی میفهمند یکی تو یه شهری کار خلاف قانون میکنه میان هشتگ #freemashhad راه میندازن.

چقدر خوبه که از خودمون شروع کنیم تا هیچکس بهمون چیره نشه و هرکاری نکنه. از امروز شروع کنیم. …