۶ مطلب

همه ما رئالی ها اینجاییم و الان افتخار می کنیم که رئالی هستیم.

آره ما باختیم کاری هم داوری ندارم ولی اون دسته بارسایی هایی که بعد از باخت با مالاگا یا یووه یا حذف شدنشون کجا بودن؟ #HALAMADRID

*reza_system* …