#jkr

#دانلود #کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها
توجه کنید که این کتاب ربطی به #فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها ندارد و در واقع کتابی است که توسط جی. کی. #رولینگ ولی با نام نیوت اسکمندر نوشته شده است.
در این کتاب با حیوانات جادویی آشنا خواهید شد.
در حقیقت این کتاب کتابی است که توسط نقش اول …