#respect

۳ مطلب

داورا ک مال بارسان

قرعه های جالبم مال رئال

سرو تهشم مال بقیه تیما

دقیقا هدف یوفا از شعار #respect چیه؟

شاید احترام برای رویای نابود شده بچه هایی باشه ک با هزار امید بازی 2009 و دیشبو دیدن! …