۱ مطلب

فتاح ذی نوری دومين عكاس برتر Siena 2020 شد

عکاس فيلم های «شنای پروانه»،«چند متر مكعب عشق»، «رفتن»،«آدت نمی کنیم» تنديس بلورين جايزه Pangea را کسب کرد.

به گزارش دبيرخانه رسمی جايزه جهانی عكاسی خلاق Siena 2020 كه هر ساله از ميان عكاسان سراسر جهان برگزيدگان خود را انتخاب ميكند، امسال فتاح ذی نوری به …