۱ مطلب

فصل پیش دربی چهار دو باختن میگفتن تیمهای بزرگ با بردن جام خوشحال میشن تیمهای کوچک با بردن تیم های بزرگ؛حالا بگذریم که آخرش زیر #پرسپولیس تموم کردن و #پرسپولیس از قهرمان نشدن ناراحت بود و #استقلال از قهرمان نشدن #پرسپولیس خوشحال بود! حالا امسال کل کری هاشون خلاصه میشه تو دربی و میگن اصلش دربی بود نه …