آخرین روز سپتامبر یعنی 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه و مترجم است

این روز رو به همه مترجمان زحمت کش کشورمون تبریک میگیم و اینکه در سایت دمنتور دوستان مترجم کم نداریم که این روز هم به همه این عزیزان تبریک میگیم و امیدواریم شاهد موفقیت های روز افزون این عزیزان باشیم