برخورد جدی با اغذیه فروشان سیار فاقد مجوز

مدیر عامل شرکت ساماندهی #مشاغل #شهرداری #تهران از جمع آوری تمامی ون #کافه‌های فاقد مجوز متخلف در سطح مناطق ۲۲ خبر داد.

حمیدرضا #تحصیلی مدیر عامل شرکت #ساماندهی مشاغل شهرداری تهران به فعالیت غیر مجاز برخی از ون کافه‌ها در سطح شهر اشاره و اظهار کرد: اغذیه فروشان سیار ارتباط تنگاتنگی با #بهداشت و #سلامت شهروندان دارند و لازم است نظارت دقیقی بر آن‌ها صورت گیرد.

تحصیلی ضمن تاکید بر برخورد جدی با عرضه کنندگان سیار که به صورت غیر مجاز در سطح شهر فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در این راه نیاز‌مند همیاری دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، نیروی #انتظامی و اتاق #اصناف تهران هستیم.