فرار گروهی  صدوسیزده زندانی از یک زندان در غرب #اندونزی

فرار گروهی صدوسیزده زندانی از یک زندان در غرب #اندونزی

بیش از صدوسیزده زندانی با تخریب دیوار یک زندان بزرگ در اندونزی در نزدیکی شهر آچه واقع در غرب این کشور اقدام به فرار جمعی از این ندامتگاه کردند.

مأموران زندان تاکنون توانستند بیست وسه مجرم را #دستگیر و به زندان بازگردانند.

#زندانیان با ریختن آب فلفل دار به روی نگهبانان توانستند برای خود موقعیت فرار ایجاد کنند.

در ماه مه خرداد سال جاری همچنین چهارصد زندانی توانستند پس از تخریب دیوار زندان در استان ریائو Riau، از این ندامتگاه فرار کنند.